Makijaż permanentny a rezonans magnetyczny

Makijaż permanentny a rezonans magnetyczny

Wśród tysięcy pytań które zadawali mi moi klienci, jedno zawsze sprawiało mi problem: często byłem zmuszony udzielić bardzo ogólnej i niedokładnej odpowiedzi, a to denerwuje mnie szczególnie. Jednak, ta złość w kombinacji ze znaną dobrze wszystkim ciekawością która mnie charakteryzuje sprawiła, że musiałem przyjrzeć się tej sprawie bardziej szczegółowo.

Mówię o pigmentacji skóry (tatuaż i makijaż permanentny) i rezonansie magnetycznym oraz o sposobie w jaki na siebie oddziałują. Rezonans magnetyczny to rutynowe badanie kliniczne, wykonywane relatywnie często. Moi klienci często pytają:
„w przypadku gdy będę musiał/a mieć wykonane badanie rezonansem magnetycznym, czy mogą pojawić się jakiekolwiek problemy związane z makijażem permanentnym?”.

Po tych licznych pytaniach doszedłem do wniosku, że najważniejsze kwestie są często zaniedbywane i przeoczone przez artystów (profesjonalistów) makijażu permanentnego. Niestety, jeśli chodzi o rezonans magnetyczny a dermopigmentację, temat ten wywołuje wiele zamieszania i niezrozumienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa.
Prawdę mówiąc, zakładając że niewiele badań klinicznych zajęło się leczonym obszarem z makijażem permanentnym i niewiele jest na ten temat literatury, wiele techników robiących badanie rentgenowskie odmówiło wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z makijażem permanentnym, szczególnie gdy mieli oni zrobiony eyeliner.

Możliwe efekty uboczne często zniechęcają osoby z tatuażem do wykonania badań klinicznych przy użyciu tej istotnej i skutecznej techniki diagnostycznej. Z jednej strony można znaleźć informacje które mówią, że tatuaże (dekoracyjne lub kosmetyczne) mogą pokazać „oszukany” obraz i mogą powodować krótkotrwałe i mniej znaczące reakcje skórne, z drugiej jednak strony stopień, częstotliwość i srogość w jaki te reakcje wpływają na tkanki miękkie a także inne efekty uboczne które łączy się z rezonansem magnetycznym są ciągle badane.

Journal of Magnetic Resonance Imaging 15: 180-184 (2002)
DOI 10.1002/jmri.10049

Pierwotne badania

Badanie przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego a kosmetyki permanentne (tatuaże): badanie powikłań i efektów ubocznych

Whitney D. Tope, MD, Mphil (1) oraz Frank G. Shellock, PhD (2)

W 2002 r. Tope wraz z Shellock przeprowadzili badanie w celu określenia jednostki, częstotliwości i natężenia możliwych efektów ubocznych związanych z rezonansem magnetycznym, w społeczności osób która ma zrobiony makijaż permanentny lub tatuaż.

Badanie składało się z kwestionariusza który został przekazany klientom którzy mieli wykonany zabieg dermopigmentacji. Osoby te były poproszone o uzupełnienie formularza obejmującego szczegóły osobiste, informacje o zabiegu pigmentacji skóry oraz doświadczenia związane z badaniem rezonansem magnetycznym. Badanie zebrało informacje o 1032 osobach, z których 135 (13.1%) przeszło przez badanie rezonansem magnetycznym po zrobieniu makijażu permanentnego. Wyniki pokazują, że tylko dwie osoby (1,5%) narzekało z powodu problemów podczas badania. Jedna z nich wskazała na „delikatne mrowienie”, druga osoba na wrażenie oparzenia. Jednak, oba te stany były odczuwane krótko i tymczasowo, nie miały także wpływu na wynik badania rezonansem magnetycznym.

Tabela 1
Badanie dotyczące tatuażów kosmetycznych i rezonansu magnetycznego

Część I: Informacje dotyczące pacjenta
Wiek
Rasa
Płeć
Miejsce zamieszkania

Proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź:
(1) Mam tatuaż kosmetyczny, ale nigdy nie miałem/am wykonywanego badania przy zastosowaniu rezonansu magnetycznego.
(2) Mój lekarz zlecił mi wykonanie badania rezonansem, jednak radiolog nie zgodził się na nie z uwagi na możliwe powikłania związane z tatuowaniem kosmetycznym.
(3) Mam tatuaż kosmetyczny i miałem wykonywane badanie rezonansem magnetycznym.

Jeśli została zaznaczona odpowiedź 1, jest to koniec badania.

Część II: Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź 2 lub 3, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
Miejsce tatuażu kosmetycznego (proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi, jeśli jest to potrzebne):
Powieka
Brwi
Policzki
Usta
Brodawka sutka
Inne (proszę wymienić)
Zastosowany kolor pigmentu:
Inne/komentarze:

Proszę o informację na temat zbliżonej daty zabiegu:

Część III: Jeśli zaznaczyłeś/aś odpowiedź 3, proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
Część ciała badana rezonansem magnetycznym:
Głowa
Oko/ oczodół
Klatka piersiowa
Brzuch
Inne (proszę wymienić)

Czy zaobserwowałeś/aś jakiekolwiek powikłania w miejscu gdzie znajduje się tatuaż kosmetyczny w trakcie/po wykonaniu badania rezonansem magnetycznym?
Tak
Nie

Jeśli tak, proszę opisać powikłania (szczególne objawy, jak długo trwały, itd.)

Uwaga: by zebrać jak największą ilość potrzebnych informacji, kluczowe dla nas jest skontaktowanie się z radiologiem w sprawie badania, a także z osobą która wykonała zabieg makijażu permanentnego. By to zrobić potrzebujemy następujących informacji. Jeśli nie życzysz sobie ujawniać tych informacji, proszę o zostawienie poniższego miejsca pustym.
Dziękujemy za współpracę.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Na podstawie tych badań, a także na podstawie ostatniej literatury na ten temat wnioskuje się, że można wykonywać badanie rezonansem magnetycznym u pacjentów z permanentnym makijażem. Nie powoduje to ostrych reakcji skórnych lub innych efektów ubocznych. Dlatego też, makijaż permanentny nie powinien powstrzymywać pacjentów przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym.

Cel: zastosowanie badania do określenia częstości występowania powikłań i efektów ubocznych u osób z makijażem permanentnym (np. eyeliner, brwi, usta, policzki, etc.) które przeszły badanie rezonansem magnetycznym.

Materiały i metody: Osobom z makijażem permanentnym rozdano kwestionariusz, który obejmował pytania o dane demograficzne, informację o tatuażach i prośbę o opisanie doświadczenia badania rezonansem magnetycznym.

Wyniki: Dane uzyskane z 1032 kwestionariuszy zostały zestawione w tabeli. Sto trzydzieści pięć (13,1%) osób przeszło badanie tego typu po wykonaniu zabiegu makijażu permanentnego. Z grupy tej, tylko dwie osoby (1,5%) doświadczyło problemów związanych z badaniem rezonansem magnetycznym. Jedna osoba doświadczyła „delikatnego mrowienia”, a inna opisała uczucie „poparzenia”; oba te odczucia były tymczasowe.

Wnioski: W oparciu o te badania, a także dostępną literaturę, można wnioskować że pacjenci z makijażem permanentnym mogą mieć robione badanie rezonansem magnetycznym bez reakcji tkanek miękkich i innych efektów ubocznych. Dlatego też obecność kosmetyków permanentnych nie powinna powstrzymywać pacjentów przed wykonywaniem tego badania.

Jednak, bez względu na wszystko, przed wykonaniem badania rezonansem magnetycznym, należy zapytać pacjenta czy kiedykolwiek miał/a wykonywane jakikolwiek rodzaj tatuażu/makijażu permanentnego na jakimkolwiek obszarze ciała. Jest to bardzo ważna kwestia potrzebna do zidentyfikowania jakichkolwiek „oszukanych” obrazów. Co ważniejsze, niewielka ilość pacjentów (zaobserwowano mniej niż 10 przypadków) zgłaszała tymczasowe podrażnienie skóry, opuchliznę czy oparzenia szczególnie w obszarze z tatuażem podczas badania rezonansem magnetycznym (przegląd raportów Medical Device, lata 1985-2011).

Co ciekawe, z opublikowanych informacji wynika, że większe problemy były zgłaszane przez osoby z tatuażami dekoracyjnymi (także oparzenia pierwszego i drugiego stopnia) niż w przypadku kosmetycznych.

Jeśli chodzi o tatuaż dekoracyjny, list wysłany do wydawcy magazynu mówił o poparzeniach drugiego stopnia mięśnia naramiennego jednego z pacjentów. Autor odnosił się do przegrzania spowodowanego drganiem warstw, lub, co bardziej prawdopodobne, spowodowanego elektrycznym, pasożytniczym prądami pochodzącymi z elektrycznych impulsów.

Jednak, dokładne mechanizmy powikłań związanych z tatuażem dekoracyjnym są obecnie badane.

Kreidstein (1997) wraz z partnerami relacjonował przypadek pacjenta który odczuł nieoczekiwany ból zmieszany z czuciem oparzenia w miejscu gdzie był tatuaż podczas badania rezonansem magnetycznym pleców.

Author Info

Ennio ORSINI


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/baennioo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/baennioo/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

No Comments

Post a Comment


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/baennioo/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Leave the field below empty!

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/baennioo/public_html/wp-content/plugins/bmo-expo/classes/theGallery.php on line 136